Kovács Éva

Kovács Éva (1964), szociológus, az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológiai Intézetének tudományos főmunkatársa, a 20. Század Hangja Archívum és Kutatóműhely és a Kutatási Dokumentációs Központ alapítója, a Wiener Wiesenthal Institut für Holocaust-Studien (VWI) akadémiai programvezetője.
Tanulmányait a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen végezte, 1994-ben védte meg a kandidátusi disszertációját, 2009-ben habilitált a Pécsi Tudományegyetemen.
Kutatási területei: a közép-európai zsidóság társadalomtörténete a 20. században, társadalmi emlékezet, közösségtanulmányok. Nyolc kötet szerkesztője, öt könyv és számos tanulmány szerzője.

Előadása:
Részvételi térsadalomtörténet-kutatás a Teleki téren