Sajtó

Médiaszerepléseink (újságok, rádió)

Önkéntesség

Segítségnyújtás az alapítvány munkájában.

Adományozás

Információ az alapítvány támogatásával kapcsolatban.

Fundraising

Information about supporting our cause.

Céljaink

 • A zsidó vallás gyakorlása és hagyományőrzés:
  • vallással és kultúrával kapcsolatos ismeretterjesztés, oktatás, közösségi programok szervezése, kiadványok szerkesztése és kiadása,
  • a zsidóság vallási és kulturális örökségének ápolása,
  • a vallás gyakorlásának elősegítése,
  • istentiszteletek szervezése és lebonyolítása.
 • A Teleki Tér Imaház rehabilitációja és működtetése:
  • az imaház alkalmassá tétele arra, hogy közösségi térként és imaházként egyaránt funkcionálhasson,
  • az imaház és a közösség hagyományainak felelevenítése és őrzése,
  • az imaház eredeti kegytárgyainak (tóratekercsek, tóraékszerek, gyertyatartók, falitáblák stb.), berendezéseinek (padok, tóraszekrény stb.) és használati tárgyainak (imakönyvek, imasálak stb.) restaurálása, állagmegőrzése, kiállítása, lehetőség szerint újbóli használatba vételre alkalmassá tétele,
  • az imaház működtetése és fejlesztése.
 • Az imaház közösségi élete, programszervezés:
  • a közösség tagjainak szociális támogatása (pénzbeli és dologi),
  • közösségi tér kialakítása, működtetése,
  • vallási ünnepek szervezése,
  • közösségi és kulturális programok szervezése.
 • Kutatás, archiválás és publikálás:
  • a Teleki Téri Imaház hagyományainak dokumentálása,
  • a világháború előtt a környéken virágzó zsidó kulturális és közösségi élet dokumentumainak, emlékeinek kutatása és feldolgozása,
  • a környéken jellemző kisebb imaházak kultúrájának, hagyományainak, emlékeinek feltárása, archiválása és feldolgozása,
  • Gláser Jakab életének és közösségteremtő munkásságának dokumentálása és bemutatása,
  • eredményeink publikálása, kiadványszerkesztés és könyvkiadás.
 • Adomány- és támogatásgyűjtés:
  • a közösség tagjaitól,
  • pályázati úton,
  • kormányzati támogatások útján,
  • zsidó szervezetek által,
  • SZJA 1% felajánlásokból,
  • önkéntes munka szervezése közösségi célokra