Sajtó

Médiaszerepléseink (újságok, rádió)

Önkéntesség

Segítségnyújtás az alapítvány munkájában.

Adományozás

Információ az alapítvány támogatásával kapcsolatban.

Fundraising

Information about supporting our cause.

Gláser Jakab (Juci bácsi)

1912. szeptember 22. — 2006. december 6.

Gláser Jakab (Juci bácsi) 94 évesen egy füredi cukrászdában

Gláser Jakab (Juci bácsi) 94 évesen egy füredi cukrászdában

Gláser Jakab életútja

1912. szeptember 22-án, Budapesten született jómódú asztalos családban, legfiatalabb testvérként.

Testvérei Gláser Miksa és Gláser Gizella, akikkel egész életük során igazi családi és emberi viszonyban voltak és egymást segítették az életük minden szakaszában.

A családi hagyományt folytatva kitanulta az asztalos szakmát és nyugdíjazásáig mindig a faiparral kapcsolatos tevékenységet folytatott, részben a családi kisiparos műhelyében, részben pedig egy faipari szövetkezetben mint fizikai asztalos- és gépmunkás.

A gazdasági világválság és a II. világháború nem tette lehetővé, hogy a szakmáján kívül magasabb iskolai végzettségre tegyen szert, hisz mindig az volt szem előtt, hogy a családjának biztosítsa a megélhetést.

1945-ben házasodott meg, felesége Schwarcz Ilona. 1949-ben megszületett Tamás nevű gyermekük, akinek felnőtté válásáig mindent megadtak, amit a szűkös anyagi lehetőségek lehetővé tettek.

1994-ben felesége meghalt. Ahogyan előtte, úgy a továbbiakban is a családja: fia, rokonon és barátok volta a legfontosabban számára. Élete utolsó éveiben is azon munkálkodott, hogyan segítse szeretteit.

2006. december 4-én távozott el, pedig rengeteg célja volt még az életben. Elfáradt, szervezete felmondta a szolgálatot.

Születése óta hithű ember volt és nagyon fontos volt számára a vallási gyülekezet, az azt alkotó emberek.

Halálának pillanatáig megvolt az Istenhez való hűsége, ebben a kis közössége mindig segítette, mellette állt. Rengeteg ember példaképének számított, a fiatalok körében rendkívül népszerű volt.

Gláser Jakab emlékét a család, a barátok, a vallási közösség és jelentős számú fiatal a mai napig őrzi. A róla elnevezett alapítvány még hosszú évtizedekig szeretné megőrizni és továbbadni emberi és szellemi értékeit, gondolatait és életvitelét, a valláshoz való kapcsolatát és modernségét.

Budapest, 2010.

Gláser Tamás alapító