A tóratekercsek felújítása

A Teleki Téri Imaháznak 9 széfer Tórája (tóratekercse) van, melyek korábban ehhez vagy egy olyan környékbeli templom egyikéhez tartoztak, amelyek az egyesülés mellett döntöttek a bezárás helyett.

Mindegyik tekercs nagyon idős, némelyikük több mint 100 éves.

Egy működő zsinagógának minimum 2 kóser Tórára van szüksége. Ha csak az egyik betű hiányzik vagy idővel elmosódik, az egész tekercs elveszti a kóserságát. A hagyomány szerint a Tóra 600 000 betűt tartalmaz, melyek mindegyike megfeleltethető a Mózessel kivonuló izraeliták egyikének. Ahogy Izrael szövetsége sem teljes, ha csak egy ember is hiányzik, úgy a Tóra is használhatatlanná válik, ha akár egy betű is hiányzik.

2011-ben és 2012-ben sikerült összegründolnunk 2 tekercs felújítására 1.200.000 Ft-ot. A projekt támogatói közt volt többek közt a Mazsihisz egy jelentősebb összeggel, valamint számos magánadakozó a határon innen és túlról.

A tórák elkészültét és hazatértét fényesen megünnepeltük.

A tekercsek szakszerű felújítását Farnadi-Jerusálmi Márk (Micha) végezte Jeruzsálemben.