Nösí – Teleki Téri Nőegylet

A Teleki Téri Nőegylet (régiesen Nösí)  2010. szeptemberében alakult meg. Hagyománya az 1920-as évek tradícionális női feladatköreihez nyúlik vissza, amik később kiegészültek az 1938 utáni zsidótörvények következményeként megélhetésüktől megfosztott zsidóság segítségével is.

A magyarországi zsidó nőegyletek létezése az 1880-as évektől kezdve jól dokumentált a stiebelekben és a zsinagógákban. A diaszpórában élő zsidóság számára a filantrópia, a jótékonykodás mindig is kiemelt feladata volt. A cedeka vagy az adományozás a közösség túlélésének egyik sarokkövének számított.

A Nőegylet elnökeként kezdtem el kutatni a saját családom múltját, és fedeztem fel, hogy rokoni kapcsolatok fűznek a Józsefvárosi Izraelita Nőegylet korábbi alelnökéhez, így mintegy családi motivációkkal gyarapodva szervezem Teleki téri közösség életét.

2008-ban volt a fordulópont, amikor a szombatokon olyan sok asszony és lány gyűlt össze a szertartásra, hogy eldöntöttük a nőegylet megszervezését.

Első feladatunk a szombati kiddushokban való segédkezés. Később, ahogy csoportunk nőt, a feladatok is szaporodtak. Részt vettünk a 2009-es nagy felújításban, amikor a 25 éve felújítatlan és elhanyagolt női részből segítségünkkel és terveinkkel új közösségi tér születet. Egyszeriben lett egy új kosher konyhánk, ahol ezentúl kosher főzőműhelyeket tudtunk tartani.

A nőegylet programjai:

  • egészséges zsidó konyha gyakorlása
  • segítség a zsinagóga kosher konyhájának kicsinosításában
  • főzőiskola, challah sütés
  • Előadások: Mi a kóser? A zsidó háztartás és a nők szerepe
  • Főző és sütő események, tanfolyamok
  • Segítség az ünnepek, rendezvények megszervezésében
  • Adománygyűjtés: felújítására, konyhai berendezések, bútorokra
  • Folyamatos jelenlét saját szervezéső programokkal konferenciákon és a közösség életéhez kapcsolódó rendezvényeken
  • Beteglátogatás (bikkur cholim)
  • Téli ruházat gyűjtése rászorulóknak