Más templomi bútorok restaurálása

A templomi bútorok nagy része igen öreg és rozoga állapotú volt, felújításuk egy nagylelkű felajánlásnak köszönhető. A múzeumi restaurálásnak is beillő munka alatt az amud és két szék született újjá.

A bima magában egy külön fejezet. Ugrás oda!

Az amudról:

A rajta talált felirat alapján 1906-ban érkezett a Budapesti főpályaudvarra. A barna bima megmentése kapcsán már említettük, hogy egy legenda szerint az Aron Hakodes (tóraszekrény, melyben a tóratekercsek vannak elhelyezve) és a hozzá tartozó barna bima Csortkovból érkezett, a csortkovi rebbe ajándékaként. Az amud ún. nútos kialakítása azonban arra enged következtetni, hogy az nem az Osztrák-Magyar Monarchia területén készült, mivel ez a különleges, szög nélküli technika hazánktól északra és keletre volt elterjedt ebben az időszakban (az 1800-as évek második fele és az 1900-as évek legeleje). Az amud tetején egy kisebb tábla lehetett, mivel a keret szemmel láthatóan meg volt toldva felfelé. A balusztrádok és a díszek feltehetően utólag kerültek rá, kivéve a keret felső részén látható is oszlopfőt, ami eredetileg is a keret tetején foglalt helyet.

A székekről:

Az egyik széken lévő felirat szerint Strom Róbert készítette 1916-ban.

Fotók a restaurációról és az elkészült bútorokról: